HOFMANN - Systemy: AMAKOS

Systemy Hofmann dla maszyn i urządzeń do        malowania dróg: AMAKOS

Zapewniający stałą ilość materiału na metr bieżący. Aplikacja materiału z automatycznym zachowaniem stałej grubości warstwy (ilości naniesionego materiału na metr długości)

 • Tryb pracy AMAKOS® - służący do zachowania stałej grubości aplikowanej warstwy materiału niezależnie od zmian prędkości. Ilości podawanego materiału, przypadającego ma metr linii jest regulowana poprzez urządzenie sterujące (urządzenie kontroli ilości materiału), do którego operator wprowadza dane : szerokość linii, żądaną grubość warstwy.  Do tego urządzenia jest przekazywana również częstotliwość impulsów za pośrednictwem impulsatora, a następnie odpowiednio przetwarzana
 • Tryb pracy Non AMAKOS® - W razie potrzeby ilość podawanego materiału może być również regulowana ręcznie/hydraulicznie, co jest niewątpliwie zaletą, gdyż pozwala ominąć sterownik elektroniczny w razie jego niesprawności. Ilość pobieranego materiału jest stała i nie zmienia się wraz ze zmianą prędkości.
 • Tryb zmienny – do zmiany szerokości linii i grubości warstwy podczas pracy ze stanowiska sterującego.

Jakieś niejasności ... Masz pytania?

Kontakt