HOFMANN - Kotły do topienia mas termoplastycznych

Dowiedz się także więcej na temat podgrzewania

Podgrzewanie bezpośrednieMaszyny i urządzenia do malowania dróg -Kotły do topienia mas termoplastycznych
Ten sposób podgrzewania zapewnia najwyższą efektywność topienia. Jednakże istnieje niebezpieczeństwo punktowego przegrzania materiału.
Z tego powodu konieczna jest stała kontrola procesu podgrzewania. Wiąże się to z częstym sprawdzaniem temperatury topnienia, stanu oleju podgrzewającego i pracy mieszadła.

Podgrzewanie pośrednie
Za pośrednictwem oleju grzewczego. Pojemnik z topionym materiałem znajduje się wewnątrz tzw. płaszcza
olejowego, co gwarantuje równomiernepodgrzewanie materiału. Proces ten wyklucza możliwość miejscowego przegrzania. Szczególnie zalecany do topienia wrażliwych materiałów. Nie wymaga aż tak wielkiej kontroli.

Jakieś niejasności ... Masz pytania?

Kontakt