MALCON4 - sterownik elektroniczny

Urządzenie do sterowania oznakowaniem, pracujące w trybie ręcznym,
półautomatycznym i w pełni automatycznym.
Dzięki niemu można wykonać nawet najbardziej skomplikowane oznakowanie specyficzne dla danego kraju, do 3 linii sterowanych niezależnie w sposób automatyczny.

 • Przesyłanie danych na PDA (palmtop). Funkcja to pozwala na przesyłanie danych na palmtop lub poprzez USB na komputer stacjonarny.
 • pomiar długości wykonanej linii odbywa się bezpośrednio przy pistolecie, który przekazuje dane dotyczące rzeczywiście wymalowanej długości. Jeśli różni się ona od długości zaprogramowanej można ją natychmiast skorygować. (wyposażenie opcjonalne).
 • Joysticki umożliwiające wybór pistoletu i wybór odpowiedniego programu.
 • możliwa jest zmiana trybu malowania podczas pracy, najpierw jednak musi zostać zakończony bieżący cykl pracy.
 • możliwość sterowania pracą 3 pistoletów do farb i 3 pistoletów do granulatu.
 • Możliwa jest zmiana kontrastu na wyświetlaczu, która umożliwia na odczytywanie danych pod różnym kątem patrzenia, w różnych warunkach nasłonecznienia
 • otwieranie i zamykanie pistoletu podczas wykonywania pracy (początek linii w momencie otwierania pistoletu i koniec linii w momencie zamykania pistoletu) są zsynchronizowane.
 • system rozpoznawania kierunku jazdy gwarantuje, że wynik podsumowania metrów wykonanego oznakowania będzie zawsze prawidłowy, nawet gdy musimy przerwać malowanie pomiędzy liniami i wykonać manewr a następnie rozpocząć pracę od przypadkowego punktu.
 • malowanie strukturalne w systemie pracy ekstrudera, np. wzór pola szachowego.
 • prędkość pracy do 25 km/h.
 • zestaw diagnostyczny do wykrywania błędów oznakowania.
 • tryb symulacyjny do testowania poszczególnych funkcji podczas postoju maszyny.
 • grafiki widoczne na wyświetlaczu LCD, pokazujące liczbę obrotów pompy ślimakowej ekstrudera lub wielkość przepływu materiału tj. ilość podanego materiału w przypadku aplikacji metodą airless lub metodą powietrzną.
 • pokazywanie na wyświetlaczu i możliwość wydruku długości wymalowanej linii przerywanej i ciągłej.

Jakieś niejasności ... Masz pytania?

Kontakt