Systemy: AMAKOS, CONEX, MALCON4, Rejestracja przebiegu pracy

Zobacz informacje na temat zastosowań systemu CONEX®

Metoda wysokociśnieniowa, bezpowietrzna (airless) - aplikacja natryskowa farb jednoskładnikowych
i dwuskładnikowych.

Metoda niskociśnieniowa powietrzna - aplikacja natryskowa farb jednoskładnikowych i dwu-składnikowych z domieszką lub bez domieszki granulatu lub materiału uszorstniającego.

Zarówno wysokociśnieniowa jak i niskociśnieniowa metoda aplikacji natryskowej farb jedno i dwu składnikowych
jest możliwa przy użyciu tylko jednego systemu tłokowych pomp dozujących.

Niskociśnieniowa, powietrzna metoda aplikacji natryskowej gorących sprayplastów
- do 220°C (pompa mieszkowa).

Metoda kombi - jednoczesne malowanie linii ciągłych i przerywanych.

Metoda aplikacji podwójnej - możliwy jednoczesny pobór dwóch różnych materiałów do bezproblemowej apli- kacji natryskowej materiałów dwu- składnikowych w stosunku 98:2

Trudno sobie wyobrazić pracę w trybie operacyjnym AMAKOS® bez istnienia systemu CONEX® !

Jakieś niejasności ... Masz pytania?

Kontakt