HOFMANN - Szybki Spotflex® oznakowanie grubowarstwowe

Malowanie dróg - Techniki aplikacji:         MultiDotLine, MultiDotLine Plus, Airless , Sportfles,         Struktura nieregularna, technika dozowania

HOFMANN -  Szybki Spotflex® oznakowanie grubowarstwowe masami chemoutwardzalnymi – 98:2

Określony jako oznakowanie strukturalne dwuskładnikowymi materiałami chemoutwardzalnymi (98:2) metodą impulsu powietrza (wzór regularnych kropek).

Ten system jest przykładem aplikacji absolutnie proporcjonalnej do prędkości jazdy (zapewnia stałą grubość aplikowanej warstwy niezależnie od zmian prędkości (system AMAKOS®), który w sposób wydajny aplikuje określony regularny wzór (regularne sekwencje kropek), i dzięki któremu można łatwo i dokładnego określić zużycie materiałowe, a co najważniejsze znacznie poprawia się widoczność na jezdni w nocy i podczas deszczu.

Wysokość poszczególnych elementów oznakowania (kropek) aplikowanych dwuskładnikowymi masami wynosi 3 do 5mm. Oznacza to, że w czasie deszczu ich górna powierzchnia, która jest pokryta granulatem odblaskowym znajduje się powyżej warstwy wody na jezdni, dzięki czemu stale odbija ona światła pojazdów.
 
Dzięki zastosowaniu przez firmę Hofmann belki z układem dysz, poprzez które impulsem powietrza wydmuchiwany jest materiał, otrzymujemy rodzaj oznakowania, które zapewnia również efekt akustyczny, Natężenie dźwięku po przejechaniu oznakowania przez pojazd jest proporcjonalne do wypukłości oznakowania (wysokości poszczególnych jego elementów). Oczywiście taki rodzaj oznakowania strukturalnego może być łatwo odnowiony, lub też może zostać naniesiony na istniejące już oznakowanie, w przypadku, gdy przez inwestora wymagany jest efekt linii pełnej.

Nowość! Możliwość aplikacji linii podwójnych ciągłych.

Jakieś niejasności ... Masz pytania?

Kontakt