HOFMANN - Techniki aplikacji farb

W tym dziale prezentujemy techniki aplikacji polecane i wykorzystywane w procesach niezbędnych w realizacji zadań związanych z malowaniem oznaczeń poziomych i wszystkimi pracami realizowanymi w ramach malowania dróg.

Podstawowe informacje na temat: Szybki Spotflex® oznakowanie
grubowarstwowe masami chemoutwardzalnymi – 98:2

 
Określony jako oznakowanie strukturalne dwuskładnikowymi materiałami chemoutwardzalnymi (98:2) metodą impulsu powietrza (wzór regularnych kropek).
 
Ten system jest przykładem aplikacji absolutnie proporcjonalnej do prędkości jazdy (zapewnia stałą grubość aplikowanej warstwy niezależnie od zmian prędkości (system AMAKOS®), który w sposób wydajny aplikuje określony regularny wzór (regularne sekwencje kropek), i dzięki któremu można łatwo i dokładnego określić zużycie materiałowe, a co najważniejsze znacznie poprawia się widoczność na jezdni w nocy i podczas deszczu.
 
Wysokość poszczególnych elementów oznakowania (kropek) aplikowanych dwuskładnikowymi masami wynosi 3 do 5mm.

Jakieś niejasności ... Masz pytania?

Kontakt