HOFMANN. Rejstracja przebiegu pracy

Rejestracja aktualnej wydajności pomp dozujących.
Do farb jednoskładnikowych aplikowanych metodą niskociśnieniową (powietrzną) i wysokociśnieniową (bezpowietrzną) oraz do farb dwuskładnikowych.

  • Po wprowadzeniu szerokości linii i ciężaru materiału znakującego na wyświetlaczu pokazuje się aktualna grubość linii (w μm) i może ona być stale kontrolowana.
  • Po wprowadzeniu zakresu tolerancji grubości linii (min / max) oraz żądanej częstotliwości pomiarów (na 100 m linii) stałość zadanej grubości warstwy jest regularnie sprawdzana aż do zakończenia procesu oznakowania. Moment pomiaru wybierany jest przypadkowo.
  • Spełnienie wymogów regionalnych, co do samodzielnego nadzoru nad procesem oznakowania można uzyskać dzięki zapisowi temperatury otoczenia, nawierzchni i odpowiadających im wilgotności.
  • Podczas wykonywania oznakowania lub po jego zakończeniu możliwe jest podłączenie drukarki i wydrukowanie danych do dokumentacji wykonanej pracy.

Jakieś niejasności ... Masz pytania?

Kontakt