HOFMANN - Oznakowanie farbami dwuskładnikowymi na zimno

HOFMANN -  Oznakowanie farbami dwuskładnikowymi na zimno metoda (airless) proporcje składników – 98:2Oznakowanie farbami dwuskładnikowymi na         zimno metoda (airless) proporcje składników – 98:2

Aplikacja natryskowa farb dwuskładnikowych metodą airless 98:2 …
… nie wymaga wstępnego przygotowywania składników 1:1.
… nie wymaga dodawania utwardzacza do któregoś z komponentów.

 • Nie ma konieczności zastosowania drugiego zbiornika materiałowego.
 • Nie ma konieczności wstępnego mieszania komponentu podstawowego z utwardzaczem.
 • Nie ma konieczności szybkiego zużycia wymieszanego materiału.
 • Zmniejszenie do minimum niebezpieczeństwa napełnienia zbiornika nieodpowiednim materiałem.
 • Nie występują straty materiału (niewykorzystany gotowy materiał może pozostać przez długi czas w zbiorniku bez ryzyka utwardzenia).
 • Nie ma konieczności usuwania wymieszanego już materiału ze zbiornika maszyny.
 • Nie ma konieczności intensywnego czyszczenia rozpuszczalnikami zbiornika czy pomp.

Przy zastosowaniu metody airless i związanym z nią wysokimi ciśnieniami oraz pulsacją zachowanie dokładnych proporcji mieszania tak różnych komponentów (o różnej lepkości i różnej objętości przepływu - 98:2) wiąże się z wieloma problemami technicznymi.

Dlatego producenci zastosowali równolegle metodę mieszania komponentów w stosunku 50:50 (1:1), która jednak wiąże się z koniecznością wstępnego wymieszania jednego z komponentów z utwardzaczem jeszcze przed napełnieniem zbiornika maszyny.

Niedogodności i ryzyka związane z zastosowaniem metody 1:1 są dobrze znane:

 • Konieczność zastosowania 2 sztuk dużych zbiorników materiałowych.
 • Komponent wymieszany z utwardzaczem wchodzi z nim w reakcję, po pewnym czasie, zależnym między innymi od temperatury otoczenia i dochodzi do częściowego lub całkowitego utwardzenia materiału, a co za tym idzie staje się on nie tylko bezużyteczny ale także niebezpieczny dla całego układu aplikacyjnego sprzętu.
 • Niewykorzystany komponent wymieszany z utwardzaczem musi zostać w określonym czasie usunięty z maszyny. Do czyszczenia zbiorników, pompy i przewodów konieczne jest użycie dużej ilości rozpuszczalników.
 • Istnieje niebezpieczeństwo zamiany komponentów przy napełnianiu zbiorników i związane z nim ryzyko ewentualnej utraty zbiornika, a także ryzyko uszkodzenia urządzenia dozującego z powodu utwardzenia materiału.

 

Jakieś niejasności ... Masz pytania?

Kontakt