HOFMANN -  Technika dozowania

Pompy dozujące firmy Hofmann spełniają wszystkie warunki i kryteria związane z zachowaniem i kontrolą wyznaczonych wcześniej wartości.

  • Stała grubość warstwy pomimo zmian prędkości oznakowania.
  • Stała ilość podawanego materiału na jeden obrót pompy, bez względu na ilość obrotów na minutę, ciśnienie czy lepkość materiału.
  • Wyeliminowanie problemu pulsacji.
  • Małe zużycie urządzenia, dzięki czemu nie zmniejsza się ilość podawanego materiału oraz nie ma konieczności kalibrowania urządzenia i ponownego regularnego ustawiania.

Nowa technologia została opracowana w 1988 r jako AMAKOS®                                                                                                     
Nazwa AMACOS pochodzi od pierwszych liter angielskich słów :
Application – podawanie
Marking materials with – materiałów znakujących z
Automatic – automatycznym
Constant maintenace – zachowaniem stałej
Spray thickness – grubości natrysku (ilości naniesionego materiału na metr długości)

Jakieś niejasności ... Masz pytania?

Kontakt