SMETS  usuwanie oznakowania poziomego

Oferujemy szeroki wybór pojazdów i sprzętu dla firm zajmujących się gospodarką komunalną oraz oznakowaniem dróg Smets - Technology GmbH, która pozycję w swojej branży zdobywa już od 1975 roku. Firma projektuje, wytwarza i dostarcza rozwiązania dla zarządów dróg, lotnisk, podmiotów zajmujących się czyszczeniem miast oraz podwykonawców z branży czyszczenia przemysłowego.

Wyróżnikiem Smets jest rozbudowany dział doradczo-szkoleniowy i doskonała opieka posprzedażowa. Klienci nie tylko otrzymują maszynę lub pojazd dostosowany do ich indywidualnych potrzeb, ale mogą skorzystać z profesjonalnego szkolenia na swoim placu obejmującego obsługę dostarczonego sprzętu i jego właściwą eksploatację.

W naszej ofercie posiadamy nowoczesny sprzęt Smets umożliwiający usuwanie oznakowania poziomego, samochodami ciężarowymi pod ultra wysokim ciśnieniem wody. Polecamy także pojazdy asenizacyjne (odsysające, czyszczące), systemy do inspekcji studzienek, ciężarówki do czyszczenia przemysłowego, zamiatarki, ciężarówki do czyszczenia lotnisk oraz inny sprzęt marki Smets.

OFERTA PRODUKTÓW OBEJMUJE

Pojazdy ascenizacyjne ( pojady kombinowane do czyszczenia i odsysania, pojazdy odsysające , pojazdy czyszczące ) .

System i pojazd do inspekcji studzienek .

Akcesoria ascenizacyjne ( obsługowe i systemy zabezpieczające, węże i pompy czyszczące .

Dysze ascenizacyjne i wysoko ciśnieniowego czyszczenia .

Śmieciarki i ciężarówki do czyszczenia przemysłowego .

Małe jednostki do czyszczenia wysokociśnieniowego do rur małych kanalizacyjnych .

Zamiatarki .

Wywrotki kontenerowe .

Pojazdy do inspekcji i czyszczenia studnii .

Ciężarówki do czyszczenia lotnisk ( i usuwania z po mp ami UHP (aż do 2,500 bar) ARC·1000 ® .

Ciężarówki do czyszczenia zbiorników i usuwania niebezpiecznych substancji .

Ciężarówki do usuwania oznakowania p o ziomego | MRT·300/2 .

Urządzenia do pomiaru szorstkości nawi erz ch ni | Mu·METER FT·256

RÓŻNE TYPY CIĘŻARÓWEK DO CZYSZCZENIA POD ULTRA WYSOKIM CIŚNIENIEM .

Bezpośredni napęd z wału kardana .

Napęd od osobnego silnika diesla .

Wyposażone w dźwięko odporną obudowę, zbiornik na wodę, kompletny zestaw osprzętu

Jakieś niejasności ... Masz pytania?

Kontakt